Mr. P.A.H. Tjong-A-Hung is sinds 1986 advocaat te Amsterdam. Hij beoefent de algemene rechtspraktijk met de volgende aandachtsgebieden:     * Arbeidsrecht: contracten; ontslag; ontbinding van de arbeidsovereenkomst;   aansprakelijkheid; bedrijfsongevallen.     * Ondernemingsrecht: rechtsbijstand voor ondernemers.         * Personen- en Familierecht: echtscheiding; alimentatie; erfrecht. Op bovenstaande gebieden treedt hij ook als bemiddelaar op. 020 233 03 03