TJONG-A-HUNG 020 233 03 03 Percy Tjong-A-Hung (Amsterdam, 1958) kwam na het Spinozalyceum via de registeraccountancy  in contact met het recht. Rechtsbijstand verlenen is al meer dan 30 jaar zijn grote passie. Van oorsprong is hij generalist met als specialisaties arbeids- en familierecht en aandachtsgebied  ondernemingsrecht. Zijn streven is het verschil maken voor zijn cliënt met als voornaamste credo  de Gouden Regel, “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet”.  De bijzondere vertrouwensband met de cliënt is zijn dagelijkse bron van inspiratie en motivatie.  Percy staat ondernemers en particulieren bij in privé- en zakelijke kwesties.  Daarnaast treedt hij op als externe vertrouwenspersoon in zaken van klokkenluiders en als  onafhankelijke bemiddelaar bij geschillen o.a. inzake boedels en nalatenschappen. Hij is sinds 1978 actief voor diverse non-profit organisaties.   1982 - 1985 medeoprichter, rechtswinkelier, vice-voorzitter Stichting Rechtswinkel Migranten 1982 - 2013 rechtswinkelier, voorzitter en advocaat Stichting Rechtswinkel Bijlmermeer 1985 - Mr. in de rechten, Universiteit van Amsterdam 1986 - 2008 advocaat en bemiddelaar met eigen kantoor 1990 - heden diverse docentschappen bij o.m. NOvA, UvA en STEW 2000 - 2011 lid van de Raad van Toezicht MADI 2002 - heden auditor NOvA 2003 - heden rechter-plaatsvervanger 2008 - 2013 maat Spring Advocaten 2009 - heden voorzitter Stichting Voor de Kinderen, Amsterdam 2010 - heden voorzitter Stichting De Toevlucht, Amsterdam 2014 - heden advocaat en bemiddelaar met eigen kantoor 06 53 350 400