Opdrachtformulier.  Internet.  Bewaartermijn dossiers. Wij werken met een opdrachtformulier, die door u, als opdrachtgever, dient te worden ondertekend. De algemene voorwaarden worden aan u overhandigd en  zijn van toepassing, ook indien er (nog) geen opdrachtformulier is getekend. Er dient altijd een afschrift van uw legitimatiebewijs te worden gemaakt. Ons kantoor accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor de communicatie  via het internet. Mocht u toch door middel van e-mail willen communiceren,  dan doet u dit geheel voor eigen risico. Geadviseerd wordt zekerheidshalve uw e-mail aan te kondigen én de ontvangst te verifiëren of zowel een e-mail, als een fax te verzenden én de ontvangst te controleren. Dossiers worden na het einde van de behandeling 5 jaar bewaard in het archief, behoudens bijzondere afspraken zal daarna tot vernietiging worden overgegaan. mr.tjong@gmail.com