mr.tjong@gmail.com Kwaliteitsbewaking en de klacht- en bezwaarregeling. De Nederlandse Orde van Advocaten stelt normen, teneinde de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen. Daarnaast wordt binnen ons kantoor het nodige aan kwaliteitsbevordering gedaan. Indien u toch een klacht heeft, horen wij dit graag van u. Daarom heeft ons kantoor een interne regeling. Bespreek uw klacht eerst met de advocaat, die uw zaak behandelt. Is het resultaat voor u niet bevredigend, dan kunt u gebruik maken van de bezwaarregeling. Zet uw bezwaar op schrift uiteen en zendt deze aan het kantoor. U ontvangt hiervan een ontvangstbevestiging. Het bezwaar wordt door een onafhankelijke derde advocaat behandeld en dus nooit door de advocaat, op wie uw klacht betrekking heeft. U kunt worden uitgenodigd om een mondelinge toelichting op uw bezwaar te geven. U mag zich hierbij door een vertrouwenspersoon laten bijstaan. Van een mondelinge behandeling/toelichting kan worden afgezien, indien hiervoor redenen zijn. Meer informatie over het indienen van een klacht en/of bezwaar alsmede de wijze van behandeling kunt u schriftelijk inwinnen.